Εβραϊκή Γενοκτονία («Ολοκαύτωμα»): η ελληνική εμπειρία

Συζήτηση για την Γενοκτονία ως κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής ιστορίας και άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική και πολιτισμική πορεία του δυτικού έθνους-κράτους.

Ιστορική αναδρομή στα γεγονότα που οδήγησαν στον αφανισμό των Ελλήνων Εβραίων, μέσα από τον εκτοπισμό τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ως μέρους του σχεδίου της «Τελικής Λύσης».

Κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα που ευνόησαν ή δυσχέραιναν τον εκτοπισμό, και οι ιδιαίτερες τύχες των διαφορετικών εβραϊκών κοινοτήτων στην ελληνική επικράτεια. Έμφαση στην τοπικότητα, η οποία μπορεί να σημαίνει διαφορετικές σχέσεις εξουσίας πλειονότητας-μειονότητας κατά περίπτωση.

Λέξεις-κλειδιά: Γενοκτονία, αφανισμός ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων