Ο εβραϊσμός στη νεότερη Ελλάδα με έμφαση στις πολιτικές του ελληνικού κράτους μέχρι το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Συζήτηση για την εβραϊκή ταυτότητα στην Ελλάδα μέχρι τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, με έμφαση στο μεσοπόλεμο. Η νέα ταυτότητα του «Έλληνα Εβραίου». Ελληνικές πολιτικές για τις εβραϊκές κοινότητες. Εκ νέου έμφαση στη Θεσσαλονίκη, ως κέντρο του ελληνικού εβραϊσμού.

Λέξεις-κλειδιά: Πολιτικές μειονοτήτων, κρατικές πολιτικές για Έλληνες Εβραίους