Από την αυτοκρατορία στο έθνος-κράτος ΙΙ: Προσλήψεις της εβραϊκότητας στα πλαίσια του νέου ιστορικού μορφώματος, του μονοπολιτισμικού έθνους-κράτους

Στη νέα εποχή, η εβραϊκή ταυτότητα γίνεται ταυτότητα αμφισβητήσιμη ως προς το ανήκειν της στην ελληνική εθνική ταυτότητα. Εβραϊκότητα και ελληνικότητα προσλαμβάνονται ως ασύμβατες έννοιες. Μέσα στο έθνος-κράτος, η εβραϊκή ταυτότητα μειονοτικοποιείται.

Λέξεις-κλειδιά: Εβραϊκότητα, έθνος-κράτος, μειονότητα, εξελληνισμός / ελληνοποίηση