Από την αυτοκρατορία στο έθνος-κράτος Ι: Η εβραϊκότητα ως ταυτότητα μέσα στην πολυ-εθνοτική Οθωμανική Αυτοκρατορία

Η εβραϊκή ταυτότητα γίνεται ιδανικό παράδειγμα μελέτης του τρόπου με τον οποίο η εθνοτική ομάδα ετερο- και αυτο-προσδιορίζεται μέσα σε διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες, ειδικότερα συγκρίνοντας την αυτοκρατορία και το έθνος-κράτος.

Εκτενής συζήτηση για την Σεφαραδίτικη ταυτότητα και ιστορία μετά την έξοδο από την Ιβηρική Χερσόνησο και την εγκατάσταση στα Βαλκάνια. Έμφαση στις πολιτισμικές διαφορές (όπως προσλαμβάνονται), ανάμεσα σε διαφορετικές εβραϊκές κοινότητες που συνυπάρχουν.

Συζήτηση για τις προσλήψεις της εβραϊκότητας μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη συνύπαρξη εθνοτικών ομάδων (Εβραίοι, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι), τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσά τους, και εν γένει το ρόλο της εθνοτικής ομάδας μέσα στην αυτοκρατορία.

Λέξεις κλειδιά: Εβραϊκότητα, Οθωμανική Αυτοκρατορία