Τα χρόνια της κρίσης (235-284), o Διοκλητιανός (284-305), o Μαξέντιος και ο Μέγας Κωνσταντίνος (306-337). Η Ρώμη μετά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα εστιάσουμε στα παρακάτω ζητήματα: Τα Αυρηλιανά τείχη και ο ναός του Ήλιου. Οι θέρμες του Διοκλητιανού, και η βασιλική του Μαξεντίου. Η αψίδα του Κωνσταντίνου. Οι πρώτες χριστιανικές βασιλικές της Ρώμης.

Λέξεις κλειδιά: Μαξέντιος, Κωνσταντίνος, Βασιλική, Χριστιανισμός.