Οι Αντωνίνοι και οι Σεβήροι (138-235 μ.Χ.)

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα εστιάσουμε στα παρακάτω ζητήματα: Ο ναός του Αντωνίνου και της Faustina και η αψίδα του Σεπτίμιου Σεβήρου στο Forum Romanum. Το Septizodium και oι θέρμες του Καρακάλλα. Ο ναός στον Παλατίνο λόφο και το συγκρότημα του Ελαγαβάλου στα ανατολικά της πόλης.

Λέξεις κλειδιά: Αντωνίνος, Καρακάλλας, Ηλιογάβαλος, Σεβήρος.