Η Δυναστεία των Φλαβίων (68-96 μ.Χ.)

Σε αυτήν τη θεματική ενότητα θα συζητηθούν τα παρακάτω ζητήματα: Ο ναός της Ειρήνης (Templum Pacis) και ο ναός του θείου Κλαυδίου. Το Κολοσσαίο και το στάδιο του Δομιτιανού. Tο Forum Transitorium. To ανάκτορο του Δομιτιανού στον Παλατίνο λόφο.

Λέξεις κλειδιά: Τίτος, Δομιτιανός, Κολοσσαίο