Η Δυναστεία των Ιουλίων και Κλαυδίων (14-68 μ.Χ.)

Σε αυτήν τη θεματική ενότητα θα αναπτυχθούν τα παρακάτω ζητήματα: Ο ναός του θείου Αυγούστου, η Castra Praetoria. Οι αστικές επαύλεις (horti), και η εξάπλωση των ξένων λατρειών στην πόλη. Η Domus Tiberiana, η Domus Transitoria και η Domus Aurea του Νέρωνα. Η μεγάλη πυρκαϊά της Ρώμης και ο νέος σχεδιασμός της πόλης. Η Aqua Claudia και η Aqua Anio Novus.

Λέξεις κλειδιά: Νέρωνας, Domus Tiberiana, Τιβέριος, Aqua Claudia, Κλαύδιος