Η Πρώιμη και Μέση Δημοκρατική Περίοδος (5ος - ύστερος 2ος αι. π.Χ.)

Σε αυτήν την ενότητα θα συζητηθούν τα παρακάτω ζητήματα: Η εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας, η λειτουργία και εξέλιξή της. Η εξάπλωση της Ρώμης στην Ιταλική χερσόνησο και τη Μεσόγειο. Επίδραση του ελληνικού πολιτισμού και οικοδομική δραστηριότητα. Το τείχος του Σερβίου, η Aqua Appia και η Aqua Marcia. Δημόσια κτίρια στο Forum Romanum, αναθηματικοί ναοί και θριαμβικά μνημεία. Ναοί ex manubiis στο Forum Boarium, το Forum Holitorium και στη Largo Argentina. Οι σιταποθήκες στις όχθες του Τίβερη και η Porticus Aemilia. Οι ναοί στο Sant' Omobono. H cloaca maxima.

Λέξεις κλειδιά: Aqua Appia, Aqua Marcia, Largo Argentina, τείχος του Σερβίου, Sant' Omobono