Οι γυναίκες ως πολιτισμικοί φορείς και η ανάδυση ενός εναλλακτικού λόγου

Η Jeanne d’Arc ως σύμβολο μαχητικότηταςΣε αυτή την ενότητα θα μας απασχολήσει η θέση των γυναικών στον κόσμο των τεχνών και των γραμμάτων. Θα ανιχνεύσουμε τις δυνατότητες που προσέφεραν και τους περιορισμούς που επέβαλαν ως προς τη γυναικεία εκπαίδευση και πολιτισμική δράση τα κινήματα του ουμανισμού, της Μεταρρύθμισης, της Καθολικής Ανανέωσης και του Διαφωτισμού. Θα εξετάσουμε τη δράση των γυναικών ως συγγραφέων, αναγνωστριών, καλλιτέχνιδων και προστάτιδων των τεχνών και των γραμμάτων. Οι δυνατότητες γυναικείας δράσης θα διερευνηθούν σε συνάρτηση με ιδιαίτερα καθοριστικούς παράγοντες όπως η κοινωνική θέση, ο τόπος διαμονής, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση. Μελετώντας ενδεικτικά γυναικεία κείμενα της εποχής θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τάσεις, εναλλακτικές θεάσεις του φύλου. Τέλος, θα εξετάσουμε την πρωτοφεμινιστική γραμματεία (querelle des femmes) επιχειρώντας την ένταξή της στα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενά της.  

 

Λέξεις κλειδιά: γυναικεία δράση, γυναικεία γραφή, πολιτισμός, ουμανισμός, Αναγέννηση, Διαφωτισμός, «διαμάχη για τις γυναίκες», πρωτοφεμινισμός