Αναμορφώνοντας την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά: το παράδειγμα της μαγείας και της σεξουαλικής παραβατικότητας

Hans Baldung: Μάγισσες

Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε ποια υπήρξε η στάση αφενός των κοσμικών και εκκλησιαστικών αρχών και αφετέρου των πρώιμων νεότερων αστικών και αγροτικών κοινοτήτων απέναντι σε φαινόμενα παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, όπως η μαγεία και ποικίλες μορφές γυναικείας και ανδρικής σεξουαλικής παραβατικότητας (όπως η μοιχεία, η πορνεία και οι ομοφυλοφιλικές πρακτικές). Θα εξετάσουμε τις «λόγιες» και «λαϊκές» αντιλήψεις απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, στρέφοντας ιδιαίτερα την προσοχή μας στα μεταρρυθμιστικά προγράμματα κοινωνικής αναμόρφωσης και ηθικής πειθάρχησης και στη δράση των κοσμικών και εκκλησιαστικών δικαστηρίων κυρίως απέναντι στη γυναικεία αποκλίνουσα συμπεριφορά. Θα εντοπίσουμε συγκλίσεις και αποκλίσεις στις κυρίαρχες τάσεις μεταξύ αστικού και αγροτικού χώρου, Καθολικού και Προτεσταντικού κόσμου. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις έμφυλες διαστάσεις της μαγείας και στο ιδιαίτερα πλούσιο φάσμα ιστοριογραφικών ερμηνειών που έχουν προταθεί σχετικά με το κυνήγι των μαγισσών.

 

Λέξεις κλειδιά: παρέκκλιση, φύλο, μαγεία, κυνήγι μαγισσών, σεξουαλική παραβατικότητα, νόμος, δικαστήρια, ιστοριογραφία