Φύλο, θρησκευτικότητα και Eκκλησία

Η Αγία Αικατερίνη της Σιένα με τους ΔαίμονεςΣε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις που είχαν τα θρησκευτικά κινήματα (Προτεσταντική Μεταρρύθμιση και Καθολική Ανανέωση) στις μορφές θρησκευτικότητας και τις θρησκευτικές πρακτικές των γυναικών και των ανδρών της πρώιμης νεότερης Ευρώπης. Θα εξεταστούν οι θέσεις των μεταρρυθμιστών θεολόγων ως προς τις δυνατότητες της γυναικείας και ανδρικής θρησκευτικότητας και οι σχετικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν στον Καθολικό και Προτεσταντικό κόσμο (για παράδειγμα, απέναντι στην πρακτική του άγαμου βίου). Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί σε εκφάνσεις της γυναικείας λαϊκής θρησκευτικότητας όπως οι μυστικιστικές αναζητήσεις καθώς επίσης και στις δράσεις της Εκκλησίας εναντίον μορφών γυναικείας θρησκευτικότητας που θεωρήθηκαν αιρετικές ή παραβατικές.

 

Λέξεις κλειδιά: θρησκευτικότητα, φύλο, μυστικισμός, αίρεση, Προτεσταντική Μεταρρύθμιση, Καθολική Ανανέωση/Αντιμεταρρύθμιση, Ιερή Εξέταση

 

Παρουσιάσεις:

Φύλο, θρησκευτικότητα και Eκκλησία
Φύλο, θρησκευτικότητα και Eκκλησία

 

Ασκήσεις:

Φύλο, θρησκευτικότητα και Eκκλησία

Στις ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων μπορείτε κατά περίπτωση να δίνετε περισσότερες από μία απαντήσεις.