Ο έμφυλος κόσμος της εργασίας (και της φτώχιας)

Το πτωχοκομείο/γυναικείο αναμορφωτήριο του Bridewell, 1720Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τις έμφυλες διαστάσεις της εργασίας στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη. Το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό χώρο, τόσο σε παραδοσιακές μορφές εργασίας (αγροτικές εργασίες, συντεχνιακή οργάνωση, οικιακή εργασία) όσο και σε νεότερες μορφές απασχόλησης (π.χ. πρωτοβιομηχανικές μονάδες παραγωγής). Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας καθώς και στον παράγοντα της μετανάστευσης ενώ θα συζητηθούν οι επιπτώσεις της πρωτοκαπιταλιστικής ανάπτυξης στις συνθήκες εργασίας και στις αντιλήψεις περί «γυναικείας» και «ανδρικής» εργασίας. Τέλος, θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις του νέου εργασιακού ήθους στις προσλήψεις και τις πολιτικές απέναντι στο φαινόμενο της φτώχιας και θα προβληματιστούμε ως προς το έμφυλο πρόσωπο της τελευταίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: εργασία, φύλο, αγροτικός χώρος, αστικός χώρος, πρωτοεκβιομηχάνιση, καπιταλισμός, φτώχια, μετανάστευση

 

Παρουσιάσεις:

Ο έμφυλος κόσμος της εργασίας (και της φτώχιας)
Ο έμφυλος κόσμος της εργασίας (και της φτώχιας)

 

Ασκήσεις:

Ο έμφυλος κόσμος της εργασίας (και της φτώχιας)

Στις ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων μπορείτε κατά περίπτωση να δίνετε περισσότερες από μία απαντήσεις.