Το πατριαρχικό ιδεώδες: θείος και ανθρώπινος νόμος

Hans Sebald Beham, Ο τρελός και η τρελή (1547)Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε το κυρίαρχο πατριαρχικό πρότυπο, όπως συγκροτείται στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στο οικογενειακό δίκαιο που καθόριζε τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας στον πατριαρχικό οίκο και στη θεολογική νομιμοποίηση της οικιακής ιεραρχίας. Θα προβληματιστούμε ως προς τις «αποκλίσεις» μεταξύ λόγου και καθημερινών πρακτικών και θα ερευνήσουμε την πατριαρχική ανησυχία απέναντι σε αποκλίνουσες ή ανεπαρκείς μορφές συμπεριφοράς και απέναντι σε μορφές συμβίωσης οι οποίες παρέκλιναν από το πατριαρχικό ιδεώδες. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη σημασία του γάμου και της δημιουργίας οικογένειας στη συγκρότηση του ανδρισμού και της θηλυκότητας. Τέλος, θα διερευνήσουμε πτυχές της συνάρθρωσης μεταξύ πατριαρχικού οίκου και απολυταρχικού κράτους. 

 

Λέξεις κλειδιά: πατριαρχία, φύλο, οικογένεια, γάμος, δίκαιο, θρησκεία, απολυταρχικό κράτος

 

Παρουσιάσεις:

Το πατριαρχικό ιδεώδες: θείος και ανθρώπινος νόμος
Το πατριαρχικό ιδεώδες: θείος και ανθρώπινος νόμος

 

Ασκήσεις:

Το πατριαρχικό ιδεώδες: θείος και ανθρώπινος νόμος

Στις ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων μπορείτε κατά περίπτωση να δίνετε περισσότερες από μία απαντήσεις.