Κατασκευάζοντας το φύλο και το σώμα: θεολογικός και επιστημονικός λόγος

O εξανθρωπισμός του εμβρύου:Jacob Rueff, Μελέτη εμβρύου (1554)Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα εξεταστεί η παραγωγή του έμφυλου λόγου στα θεολογικά και ιατρικά κείμενα της πρώιμης νεότερης Ευρώπης. Θα εξετάσουμε το λόγο για το φύλο και το σώμα εντοπίζοντας συνέχειες και τομές με το μεσαιωνικό παρελθόν και την κλασική παράδοση και θα στοχαστούμε πάνω στη συνάρθρωση θεολογικού και επιστημονικού λόγου. Θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ της λόγιας και της λαϊκής κουλτούρας και θρησκευτικότητας ως προς την παραγωγή του λόγου για το φύλο και το σώμα. Τέλος, θα διερευνήσουμε τις επιπτώσεις που είχε ο θεολογικός και επιστημονικός έμφυλος λόγος στην καθημερινότητα των γυναικών και των ανδρών στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη.

 

 Λέξεις κλειδιά: σώμα, φύλο, θρησκεία, επιστήμη, πολιτισμός, λόγος