Εισαγωγή: μελετώντας την ιστορία των γυναικών και του φύλου στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη (15ος-18ος αι.)

Η Faltonia Betizia Proba διδάσκει την ιστορία του κόσμου: από γαλλικό χειρόγραφο του 15ου αιώνα του Giovanni Boccaccio, De Claris MulieribusΣε αυτή την εισαγωγική θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι τάσεις που έχουν χαρακτηρίσει τη διεθνή βιβλιογραφική παραγωγή για την ιστορία των γυναικών και του φύλου στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη από το τέλος του 19ου αιώνα έως σήμερα. Βάρος θα δοθεί στις πρόσφατες ιστοριογραφικές κατευθύνσεις ενώ στο επίκεντρο του προβληματισμού μας θα βρεθούν αναλυτικές κατηγορίες όπως «Αναγέννηση», «πρώιμη νεοτερικότητα» και «Μεταρρύθμιση». Επίσης θα προβληματιστούμε ως προς την αξιοποίηση των σύγχρονων ερευνητικών μεθόδων και τη χρήση του πρωτογενούς υλικού.

 

 

Λέξεις κλειδιά: ιστοριογραφία, μεθοδολογία, ευρωπαϊκή ιστορία, ιστορία των γυναικών και του φύλου, Αναγέννηση, πρώιμη νεοτερικότητα, Μεταρρύθμιση