Η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων

Αυτή η ενότητα εξετάζει τις διαδικασίες και τα αίτια κατάρρευσης των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη. Εστιάζει στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 70 στα κομμουνιστικά καθεστώτα, στα χαρακτηριστικά της "σχεδιασμένης οικονομίας" και στις προσπάθειες της μεταρρυθμιστικής πολιτικής του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ.

 

Λέξεις Κλειδιά: κομμουνιστικά καθεστώτα, κατάρρευση, Γκορμπατσώφ, σχεδιασμένη οικονομία, περεστροϊκά, γκλάσνοστ.