Νέα κοινωνικά κινήματα

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τα νέα κοινωνικά κινήματα. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, στο φοιτητικό κίνημα και στην εξέγερση του Μάη του 1968 και στο μετασχηματισμό της θέσης των γυναικών μέσα από το φεμινιστικό κίνημα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολιτικά δικαιώματα, Γαλλικός Μάης, φοιτητικό κίνημα, φεμινιστικό κίνημα.