Η αραβοϊσραηλινή διένεξη

Η ενότητα αναφέρεται στην αραβοϊσραηλινή διένεξη δίνοντας έμφαση στον πρώτο αραβοϊσραηλινό πόλεμο, στον πόλεμο του Σουέζ, στον πόλεμο των 6 ημερών και στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ.

 

Λέξεις Κλειδιά: αραβοϊσραηλινή διένεξη, Σουέζ, Νάσερ, Γιομ Κιπούρ, πόλεμος των 6 ήμερών.