Ο Ψυχρός Πόλεμος στην Ασία (1947-1953)

Η ενότητα εστιαζει στη σταδιακή ανάδυση του Ψυχρού Πολέμου σε χώρες της Ασίας. Θα συζητήσουμε αναλυτικά την Κινεζική Επανάσταση και τον πόλεμο της Κορέας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κινεζική Επανάσταση, Πόλεμος Κορέας, Ψυχρός Πόλεμος.