Η διαίρεση της Ευρώπης

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στη ρήξη που επιτελείται μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Θα συζητηθούν ζητήματα όπως ο αποκλεισμός του Βερολίνου κατά τη διάρκεια 1948-1949, η ίδρυση του ΝΑΤΟ και η εγκαθίδρυση των κομμουνιστικών καθεστώτων σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

 

Λέξεις Κλειδιά: ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, ΝΑΤΟ, Βερολίνο, κομμουνιστικά καθεστώτα.