Οι απαρχές του Ψυχρού Πολέμου

Σε αυτήν την ενότητα θα συζητήσουμε τη διαίρεση της Γερμανίας σε 4 ζώνες κατοχής, καθώς επίσης και άλλα σημαντικά μεταπολεμικά γεγονότα και διαδικασίες όπως το Δόγμα Τρούμαν, το σχέδιο Μάρσαλ και την ίδρυση του Ο.Η.Ε.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαίρεση της Γερμανίας, σχέδιο Μάρσαλ, δόγμα Τρούμαν, ΟΗΕ.