Οι σχέσεις των Συμμάχων στη διάρκεια του πολέμου

Σε αυτήν την ενότητα θα εστιάσουμε στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα αναφερθούμε στις διασκέψεις της Τεχεράνης, της Γιάλτας και του Πότσνταμ, καθώς επίσης και στα όσα έλαβαν χώρα στη μεταπολεμική Γερμανία.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διάσκεψη της Τεχεράνης, διάσκεψη της Γιάλτας, διάσκεψη του Πότσνταμ, Πολωνικό ζήτημα.