Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Σε αυτήν τη θεματική ενότητα θα εξετάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα δώσουμε έμφαση στα αίτια και στις συνέπειές του και θα σκιαγραφήσουμε την εξέλιξή του.

 

Λέξεις Κλειδιά: Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, αίτια του πολέμου, εξόντωση Εβραίων, Ναζισμός.