Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ανασκαφή 2

μαγνητόμετροΗ δεύτερη συνάντηση περιλαμβάνει δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται τα καθήκοντα του αρχαιολόγου πριν, κατά και μετά την ανασκαφή του και δίνονται παραδείγματα που αφορούν στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής, στην παρουσίασή της σε περιοδική έκθεση σε ένα μουσείο και στην εκλαϊκευμένη προβολή της με μορφή φυλλαδίων ή και βιβλίων-αρχαιολογικών οδηγών για το ευρύ κοινό ή και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στην δεύτερη ενότητα εξετάζονται δύο διαφορετικά μεταξύ τους παραδείγματα: το πρώτο αφορά στη χρήση των νομισμάτων ως εργαλείων για τη χρονολόγηση αρχαιολογικών στρωμάτων, με βάση την προβληματική χρονολόγηση της βασιλικής του Λεχαίου, και δεύτερον στην άντληση πληροφοριών από την Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης και της Ιστορίας του Βυζαντίου για την ερμηνεία των αρχαιολογικών ευρημάτων, με βάση το προβληματικό ταφικό κτίριο δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο Διδυμοτείχου.

Λέξεις-κλειδιά: ταφική αρχαιολογία, λακκοειδής τάφος, καλυβίτης, κιβωτιόσχημος τάφος, καμαροσκεπής τάφος, σαρκοφάγος, τοιχογραφίες, Καλός Ποιμένας, ταφικά ευρήματα, αεροφωτογράφιση, μαγνητική διασκόπηση εδάφους, αρχαιολογική σκέψη, σκοποί της αρχαιολογίας, Ανασκαφή, συντήρηση ευρημάτων, ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου, δημοσίευση, εκλαΐκευση, μουσείο, περιοδική έκθεση, βασιλική, Λέχαιο, Διδυμότειχο, Άγιος Αθανάσιος.