Η Κλασική Ανασκαφή 1

οριοθέτηση του χώρουΗ διάλεξη αποτελεί εισαγωγή στις τεχνικές και μεθόδους της κλασικής ανασκαφής. Θα συζητηθούν ζητήματα όπως οι δοκιμαστικές τομές, οι συνθέσεις των ανασκαφικών ομάδων από τεχνικούς, επιστήμονες και εργάτες, τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια των ανασκαφών και η δημιουργία του καννάβου.

 

Λέξεις-κλειδιά: Κλασική ανασκαφή, Δοκιμαστικές τομές, ανασκαφικές ομάδες, ανασκαφικά εργαλεία, κάνναβος.

Παρουσιάσεις:

Η Κλασική Ανασκαφή 1

 

Πολυμέσα:

Η Κλασική Ανασκαφή 1

 

Ασκήσεις:

Η Κλασική Ανασκαφή 1