Η Προϊστορική Ανασκαφή

Εκπαιδευτική ανασκαφή στα ΖερέλιαΗ διάλεξη εστιάζεται σε τεχνικές και μεθόδους της προϊστορικής ανασκαφής. Θα συζητηθούν ζητήματα όπως οι βασικές μέθοδοι πεδίου, οι στρωματογραφικές τομές και οι ανασκαφικές ενότητες. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα από εκπαιδευτικές ανασκαφές στην περιοχή των Ζερελίων.

 

Λέξεις-κλειδιά: προϊστορική ανασκαφή, εθνογραφική ανασκαφή, βασικές μέθοδοι πεδίου, στρωματογραφικές τομές, στρώματα και ανασκαφικές ενότητες.