Εισαγωγή στην Ανασκαφική

Ενάλια ανασκαφήΗ διάλεξη αυτή αποτελεί μια γενική εισαγωγή στις βασικές διαδικασίες της ανασκαφής. Στο δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στις ενάλιες ανασκαφές.

 

Λέξεις-κλειδιά: Ανασκαφή, ενάλια ανασκαφή