Οι τρομακτικές μηχανές που γράφουν ήχους

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε συσκευές φωνοαυτογράφων στο β’ μισό του 19ου αιώνα. Οι μηχανές αυτές συζητιόνται ως απόπειρες μηχανικής οπτικοποίησης του ήχου, οι οποίες προκύπτουν από την απαράμιλλη αισιοδοξία της εποχής πως τα σώματα κι ήχοι τους μπορούν να ελεγχθούν με τα καινούργια εργαλεία της γνώσης και να επανοργανωθούν στο πρότυπο των μηχανών.

Λέξεις κλειδιά: Φωνοαυτογράφος, Scott, Bell, Blake, γραφή του ήχου, εξίσωση Chladni, τεχνολογίες σωματικής συμμόρφωσης, Πυγμαλίων.