Κυκλώματα, καθεστώτα ήχου κι ηχοτοπία

Στην ενότητα αυτή συζητάμε τρεις βασικές θεωρητικές έννοιες, στη βάση των οποίων μπορεί να συγκροτηθεί μια κοινωνική ιστορία του ήχου. Επιπλέον, έμφαση δίνεται στην μετάβαση από το ‘αρχαίο’ στο ‘μοντέρνο’ καθεστώς ακρόασης και αρχίζουμε να συζητάμε τις ιστορικές προϋποθέσεις αυτής της μετάβασης, με πρώτη αυτή της μηχανικής μετατροπής του ήχου σε διαφορετική υλική μορφή.

Λέξεις κλειδιά: Ηχητικό κύκλωμα, ηχοτοπίο, καθεστώς ήχων, επανεκπαίδευση των αισθήσεων, μετατροπή του ήχου σε μη ακροάσιμη υλικότητα.