Ενότητα 7: Υποδείγματα διακριτών και περιορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών
  • Υποδείγματα διακριτών και περιορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών : το υπόδειγμα Probit, το υπόδειγμα Logit.

Παρουσιάσεις Ενότητας