Ενότητα 5: Χρονολογικές σειρές
  • Οι παραβιάσεις των σημαντικότερων υποθέσεων των γραμμικών υποδειγμάτων: Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα, Πολυσυγραμμικότητα, Σφάλματα εξειδίκευσης υποδειγμάτων, έλεγχοι και επίλυση των προβλημάτων; Εφαρμογή μοντέλων με SPSS και EViews

Παρουσιάσεις Ενότητας