Ενότητα 4: Οι παραβιάσεις των σημαντικότερων υποθέσεων των γραμμικών υποδειγμάτων
  • Οι παραβιάσεις των σημαντικότερων υποθέσεων των γραμμικών υποδειγμάτων: Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα, Πολυσυγραμμικότητα, Σφάλματα εξειδίκευσης υποδειγμάτων, έλεγχοι και επίλυση των προβλημάτων; Εφαρμογή μοντέλων με SPSS και EViews.

Παρουσιάσεις Ενότητας