Ενότητα 3: Το Γενικευμένο Γραμμικό Υπόδειγμα
  • Το Γενικευμένο Γραμμικό Υπόδειγμα: Μαθηματική μορφή του υποδείγματος, αξιολόγηση του πολυμεταβλητού δείγματος, έλεγχος υποθέσεων με γραμμικούς περιορισμούς, εισαγωγή διαρθρωτικών μεταβλητών (ψευδομεταβλητές) και έλεγχος τους, Εφαρμογή του Γραμμικού Υποδείγματος στον υπολογιστή με SPSS, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων με τη χρήση διαφορών παραδειγμάτων.

Παρουσιάσεις Ενότητας