Ενότητα 2: Το κλασσικό Γραμμικό Υπόδειγμα
  • Το κλασσικό Γραμμικό Υπόδειγμα: βασικές υποθέσεις, συνάρτηση παλινδρόμησης (διμεταβλητό και τριμεταβλτό υπόδειγμα), Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων, συντελεστές παλινδρόμησης, Αξιολόγηση του μοντέλου (συνολική αξιολόγηση του υποδείγματος και αξιολόγηση των συντελεστών του υποδείγματος).

Παρουσιάσεις Ενότητας