Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Οικονομετρία
  • Ορισμός της Οικονομετρίας, Σκοποί της Οικονομετρίας, μεθοδολογική προσέγγιση, εξειδίκευση ενός μοντέλου, Απαραίτητες στατιστικές έννοιες (συσχέτιση, διακύμανση, έλεγχοι υποθέσεων κλπ).

Παρουσιάσεις Ενότητας