Συστήματα Συντεταγμένων & Γεωμετρική Διόρθωση Δορυφορικών Εικόνων
  • Έννοιες των προβολικών συστημάτων αναφοράς και των συστημάτων γεωγραφικών συντεταγμένων. Τα προβολικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Είδη γεωμετρικής διόρθωσης.