Δορυφορικά Συστήματα
  • Περιγραφή των παθητικών και  ενεργητικών συστημάτων καταγραφής της επιφάνειας της γης. Τα είδη των δορυφόρων ανάλογα με την τροχιά τους: Γεωστατικοί και πολιτικής τροχιάς. Ανάλυση αντιπροσωπευτικών και σύγχρονων δορυφορικών συστημάτων (Landsat, SPOT, Ikonos, Qbird).

Παρουσιάσεις Ενότητας

MHXA156_Enotita_5.pdf

Διάλεξη Ενότητας