Βασικές έννοιες Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης
  • Η έννοια της Διακριτικής ικανότητας των δορυφορικών εικόνων, είδη διακριτικής ικανότητας, η έννοια των ψηφιακών αρχείων καννάβου, οι έννοιες των πολυφασματικών και παγχρωματικών εικόνων.

Παρουσιάσεις Ενότητας

MHXA156_Enotita_4.pdf

Διάλεξη Ενότητας

Διάλεξη Ενότητας 4 : Βασικές έννοιες Δορυφορικής

(Video)