Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία
  • Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ορατό, υπέρυθρο), φασματικά παράθυρα, φασματική συμπεριφορά των βασικών καλύψεων γης.

Παρουσιάσεις Ενότητας

MHXA156_Enotita_3.pdf

Διάλεξη Ενότητας

Διάλεξη Ενότητας 3 : Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

(Video)