Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση
  • Ιστορική αναδρομή, επιστημονικοί τομείς και ειδικότητες που χρησιμοποιούν τηλεπισκόπηση

Παρουσιάσεις Ενότητας

MHXA156_Enotita_1.pdf

Διάλεξη Ενότητας