Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
Ψηφιακή Εθνογραφία 09-06-2015 18:32 / 09-06-2025 18:30 - -
Η Εθνογραφία σήμερα 10-06-2015 21:35 / 10-06-2025 21:35 - -
ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ Ι. H συνέντευξη ως εργαλείο εθνογραφικής έρευνας 10-06-2015 21:45 / 10-06-2025 21:45 - -
Πειραματισμοί: Εθνογραφία / Ήχος 10-06-2015 21:48 / 10-06-2025 21:50 - -
ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ ΙΙ: Σημειώσεις πεδίου 10-06-2015 21:53 / 10-06-2025 21:55 - -
Η εθνογραφία έξω από το πανεπιστήμιο Ι. Πόλεμος και μπίζνες 10-06-2015 22:04 / 10-06-2025 22:05 - -
Εθνογραφία και πολιτικοποίηση 10-06-2015 22:10 / 10-06-2025 22:10 - -
ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ ΙΙΙ. Η πρόταση 10-06-2015 22:16 / 10-06-2025 22:15 - -
Η εθνογραφία έξω από το πανεπιστήμιο ΙΙ. Το μουσείο 10-06-2015 22:21 / 10-06-2025 22:20 - -
«Δικάναλη» εθνογραφία: όταν δύο εθνογράφοι συνεργάζονται στο πεδίο 10-06-2015 22:24 / 10-06-2025 22:25 - -