Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 28-07-2015 14:48 / 28-07-2025 14:50 - -
Οι σχέσεις των Συμμάχων στη διάρκεια του πολέμου 28-07-2015 14:51 / 28-07-2025 14:55 - -
Οι απαρχές του Ψυχρού Πολέμου 28-07-2015 14:53 / 28-07-2025 14:55 - -
Η διαίρεση της Ευρώπης 28-07-2015 14:54 / 28-07-2025 14:55 - -
Ο Ψυχρός Πόλεμος στην Ασία (1947-1953) 28-07-2015 14:56 / 28-07-2025 15:00 - -
Το τέλος της αποικιοκρατίας 28-07-2015 14:58 / 21-07-2025 15:00 - -
Η αραβοϊσραηλινή διένεξη 28-07-2015 14:59 / 28-07-2025 15:00 - -
Το μεταπολεμικό οικονομικό «θαύμα» 28-07-2015 15:00 / 28-07-2025 15:05 - -
Νέα κοινωνικά κινήματα 28-07-2015 15:02 / 28-07-2025 15:05 - -
Ο Ψυχρός Πόλεμος την περίοδο 1953-1975 28-07-2015 15:03 / 28-07-2025 15:05 - -
Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1970  (έχει λήξει) 28-07-2015 15:04 / 29-07-2015 15:12 - -
Η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων  (έχει λήξει) 28-07-2015 15:06 / 28-07-2015 15:10 - -