Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
Αλγόριθμος γραμμικής ανεξαρτησίας διανυσμάτων του R^n

Να γράψετε μία συνάρτηση (function) στη Matlab, η οποία να εξετάζει τη γραμμική ανεξαρτησία κ- διανυσμάτων  του R^n ακολουθώντας κατάλληλο αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος όπως και η εκφώνηση της εργασίας έχουν αναρτηθεί στο φάκελο Έγγραφα->Εργαστήριο-> Ασκήσεις Εργαστηρίου το αρχείο με τίτλο "ΑΣΚΗΣΗ2-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ"

Η εξέταση της άσκησης θα γίνει την ώρα  που ο/η  φοιτητής/φοιτήρια έχει το εργαστήριό του. 

27-11-2016 22:57 / - - -
Αλγόριθμος επίλυσης ενός γραμμικού συστήματος Ax=b

Να γράψετε μία function στη Matlab, που να έχει ως είσοδο τους πίνακες συντελεστών και σταθερών όρων ενός γραμμικού συστήματος, Α, b, να διερευνά την επίλυσή του και ως έξοδο να δίνει το αντίστοιχο μήνυμα.  Η συνάρτηση να είναι γραμμένη σύμφωνα με το διάγραμμα ροής που υπάρχει στις διαφάνειες του 5ου εργαστηρίου ή ακόμη μπορείτε να τη βρείτε στο φάκελο Ασκήσεις Εργαστηρίου το αρχείο "ΑΣΚΗΣΗ 3-ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ", ακολουθώντας τη διαδρομή  Έγγραφα->Εργαστήριο-> Ασκήσεις εργαστηρίου.

Η εξέταση της άσκησης θα γίνει στο Eργαστήριο Ι από τις 14:00-16:00.

27-11-2016 22:55 / - - -