Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα Εφαρμοσμένη Εντομολογία έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου στους εντομολογικούς εχθρούς

των φυτών, με έμφαση σε είδη τα οποία προσβάλλουν τις καλλιέργειες αλλά και φυτά στο δασικό, αστικό και περιαστικό περιβάλλον.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η Εφαρμοσμένη Εντομολογία έχει ως στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στην μορφολογία, φαινολογία, βιολογία, οικολογία και αντιμετώπιση των κυριότερων εντομολογικών εχθρών. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη συμπτωματολογία, τις προσβολές και τη μορφολογία των εχθρών αυτών.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για να παρακολουθήσει την εφαρμοσμένη εντομολογία.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Τζανακάκης και Κατσόγιαννος 2003. Έντομα καρποφόρων δέντρων και αμπέλου. Αγρο Τύπος ΑΕ, 360 σελ.

Ναβροζίδης και Ανδρεάδης 2013. Ειδική γεωργική εντομολογία. C. City Publish, 523 σελ.

Σταμόπουλος 1995. Έντομα αποθηκών, μεγάλων καλλιεργειών και λαχανικών. Εκδόσεις Ζήτη, 254 σελ.