Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Χριστίνα Αγριαντώνη, Δέσποινα Βαλατσού, Πολυμέρης Βόγλης, Ανδρονίκη Διαλέτη, Ιωάννα Λαλιώτου, Ρίκα Μπενβενίστε, Δημήτρης Μπιλάλης, Γιώργος Πλακωτός, Ποθητή Χαντζαρούλα

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Τα Annales: μια «μικρή διανοητική επανάσταση» στο πεδίο της ιστοριογραφίας
  • Κοινωνική ιστορία
  • Εισαγωγή στην Ιστορία Πόλεων
  • Ιστορία των γυναικών και του φύλου
  • Μικροϊστορία
  • Προφορική Ιστορία
  • Δημόσια Ιστορία
  • Ψηφιακή Ιστορία

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Γνωριμία με της κύριες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και τους μετασχηματισμούς τους μέσα στον χρόνο· εξοικείωση με τις μεθόδους και τα ερμηνευτικά εργαλεία της ιστορίας ως γνωστικού εγχειρήματος· προβληματοποίηση ως προς τους τρόπους κατανόησης του παρελθόντος· άντληση συμπερασμάτων μέσω της σύγκρισης· αναθεώρηση παραδεδομένων αντιλήψεων και αναγνώριση της πολυπλοκότητας στη διαδικασία παραγωγής της ιστορικής γνώσης.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Αβδελά Ε., Α. Ψαρρά, (επιμ.), Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998.

Burke P., Τι είναι η πολιτισμική ιστορία, μτφρ. Σ. Σηφακάκης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2009.

Canadine D. (επιμ.), Τι είναι η ιστορία σήμερα, μτφρ. Κ. Αθανασίου, Νήσος, Αθήνα 2007.

Chartier R., D. La Capra, H. White, Διανοητική ιστορία. Όψεις μιας σύγχρονης συζήτησης, μτφρ. Ε. Γαζή, Ε. Κοντογιώργη, Γ. Κοκκινος, ΕΜΝΕ-Μνήμων, Αθήνα 1996.

Γκότση, Γ., Α. Διαλέτη, Ε. Φουρναράκη (επιμ.), Το φύλο στην ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα, Ασίνη, Αθήνα 2015.

Febvre L., Ευαισθησία και Ιστορία. Ιστορία και ψυχολογία, μτφρ. Μ Στεφανοπούλου, MIET, Αθήνα 2015.

Haldon J., Μαρξισμός και ιστοριογραφία, μτφρ. Κ. Γαγανάκης, Μνήμων, Αθήνα 1992.

Ίγκερς Γκ., Η ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα. Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού, μτφρ. Π. Μάταλας, Νεφέλη, Αθήνα 1999.

Jekins K., Επαναθεώρηση της ιστορίας, μτφρ. Ν. Σταματάκης, Παπαζήσης, Αθήνα 2005.

Καντσά Β., Β. Μουτάφη, Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Μελέτες για το φύλο στην ανθρωπολογία και την ιστορία, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2011.

Κιτρομηλίδης Π., Τ. Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών - ΕΙΕ, Αθήνα 2004.

Λε Γκοφ Ζ., Π. Νορά (επιμ.), Το έργο της Ιστορίας, μτφρ. Κ. Μιτσοτάκη, Ν. Σαββάτης, 3 τ., Ράππας, Αθήνα 1988.

Λε Γκοφ Ζ., Ιστορία και μνήμη, μτφρ. Γ. Κουμπουρλής, Νεφέλη, Αθήνα 1998.

Λέβιτ Κ., Το νόημα της ιστορίας, μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, Μ. Μαρκίδης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985.

Λιάκος Α., Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Πόλις, Αθήνα 2007.

Μπάροου Τζ., Μια ιστορία των ιστοριών. Έπη, χρονικά, μυθιστορίες και διερευνήσεις από τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη μέχρι τον 20ό αιώνα, μτφρ. Α. Γολέμη, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα 2007.

Μπενβενίστε Ρ., Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Αφηγηματικότητα, Ιστορία και Ανθρωπολογία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1994.

Μπλοχ Μ., Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, μτφρ. Κ. Γαγανάκης, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 1994.

Μπρωντέλ Φ., Μελέτες για την ιστορία, μτφρ. Ο. Βαρών, Ρ. Σταμούλη, ΕΜΝΕ-Μνήμων, Αθήνα 1987.

Νικολαΐδης Θ. (επιμ.), Ο Μισέλ Φουκώ και οι ιστορικοί, Νήσος, Αθήνα 2008.

Noiriel G., Τι είναι η σύγχρονη ιστορία;, μτφρ. Μ. Κορασίδου, Gutenberg, Αθήνα 2005.  

Ντος Φ., Η ιστορία σε ψίχουλα. Από τα Annales στη «Νέα Ιστορία», μτφρ. Α. Βλαχοπούλου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1993.

Ντυμπύ Ζ., Η ιστορία συνεχίζεται, μτφρ. Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Ολκός/Μικρή Άρκτος, Αθήνα 2000.

Πασσερίνι Λ., Σπαράγματα του 20ού αιώνα. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία, μτφρ. Ο. Βαρών, Ι. Λαλιώτου, Ι. Πεντάζου, Αθήνα, Νεφέλη 1998.

Sewell W., Λογικές της ιστορίας. Κοινωνική θεωρία και κοινωνικός μετασχηματισμός, μτφρ. Ι. Πεντάζου, Εκδόσεις Ξιφαράς, Αθήνα 2005.

Thompson P., Φωνές από το παρελθόν: προφορική ιστορία, μτφρ. Ρ.Β. Μπούσχοτεν, Ν. Ποταμιάνος, Πλέθρον, Αθήνα 2002.

Χόμπσμπαουμ Ε., Η συμβολή του Καρόλου Μαρξ στην επιστήμη της Ιστορίας, μτφρ. Α. Πολίτης, Μνήμων, Αθήνα 1981.

Χόμπσμπαουμ Ε., Για την ιστορία, μτφρ. Π. Μάταλας, Θεμέλιο, Αθήνα 1998.