Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Πηνελόπη Παπαηλία

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1) Βασικές έννοιες

2) Ιστορία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

3) Συγγένεια

4) Φύλο

5) Τελετουργία

6) Ανταλλαγή

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αναλυτικές έννοιες, μεθόδους και τεχνικές της κοινωνικής ανθρωπολογίας.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

HENDRY, Joy 2011. Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε. Εισαγωγή στην πολιτισμική και κοινωνική ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική

ERIKSEN, Thomas Hylland 2007. Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα: Μια Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική.

Douglas, Mary. 2007. Φυσικά Σύμβολα. Πολύτροπον.

Mauss, Marcel. 1979. Το Δώρο: Μορφές και Λειτουργίες της Ανταλλαγής. Αθήνα: Καστανιώτη.

Laqueur, Thomas. 2003. Κατασκευάζοντας το Φύλο: Σώμα και κοινωνικό φύλο από τους αρχαίους Έλληνες έως τον Φρόιντ. Πολύτροπον.Μπορείτε να επιλέξετε στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ ένα (1) από τα παρακάτω συγγράμματα. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ΟΜΩΣ συμπεριλαμβάνει επιλεγμένα κεφάλαια και από τα δυο συγγράμματα. Όλη η ύλη θα βρίσκεται ΚΑΙ σε ψηφιοποιημένη μορφή στα ΈΓΓΡΑΦΑ.

 

Πρώτη επιλογή: HENDRYJoy 2011. Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε. Εισαγωγή στην πολιτισμική και κοινωνική ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική

 

Δεύτερη επιλογή: ERIKSEN, Thomas Hylland 2007. Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα: Μια Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική.


Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΌλοι/ες οι φοιτητές/τριες θα βαθμολογηθούν στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις, η ύλη των οποίων θα βασίζεται στα κείμενα ΚΑΙ στις διαλέξεις των μαθημάτων.

 

Ανθρώπινο ΔυναμικόΏρες συνεργασίας
Στο γραφείο μου, 5ος όροφος απέναντι από το ασανσέρ

Τρίτη 12-1 (ή με ραντεβού)

Τηλ. γραφείου 24210-74873

email: papailia@ha.uth.gr