Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δημήτρης Μπιλάλης

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Ενότητα 1. Η Τεχνολογία ως Θεωρία και Ιστορία
 • Ενότητα 2. Οι έννοιες και οι Αναλυτικές Κατηγορίες
 • Ενότητα 3. Από την  Ύστερη Αρχαιότητα στη Βιομηχανική Επανάσταση

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με τις ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις της τεχνολογίας καθώς και με τις βασικές κατευθύνσεις του θεωρητικού στοχασμού γύρω από την τεχνολογία.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και απευθύνεται κυρίως σε φοιτήτριες/ές Ιστορίας που βρίσκονται στα πρώτα έτη των σπουδών τους.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Λιάκος Α. (2010): Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Πόλις, Αθήνα
 • Φισκ Τζ. (2011): Η ανατομία του τηλεοπτικού λόγου, Παπαζήσης, Αθήνα
 • Cardwell, Donald, Ιστορία της τεχνολογίας, μτφρ. Δημήτρης Κατσέρης, Μεταίχμιο: Αθήνα 2004.
 • Mumford, Lewis, Ο μύθος της μηχανής I, μτφρ. Δημήτρης Τομανάς, Νησίδες: Αθήνα 2005.
 • Γαβρόγλου, Κώστας, Το παρελθόν των επιστημών ως Ιστορία, ΠΕΚ: Ηράκλειο 2011
 • Ihde, Don, Φιλοσοφία της τεχνολογίας, μτφρ. Νίκος Πλεύρης, Δημήτρης Παπαγιαννάκος, Κάτοπτρο: Αθήνα 2004.
 • Ιστορίες της τεχνολογίας του εικοστού αιώνα, επιμ. Τέλης Τύμπας, Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαϊδου, ΠΕΚ: Ηράκλειο 2013.
 • Το φύλο της τεχνολογίας και η τεχνολογία του φύλου, επιμ. Μαρία Ρεντεζή, μτφρ. Αμαλία Χατζηευγενιάδου, Εκκρεμές: Αθήνα 2012.