Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δάφνη Τραγάκη

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1: Τί είναι μουσική;

2: Πριν την ανθρωπολογία της μουσικής.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η εξοικείωση με την ανθρωπολογική σκέψη περί μουσικής, η ανάπτυξη της κριτικής θεώρησης των επιστημολογιών που προσδιόρισαν τη μελέτη της μουσικής και η γνωριμία με σύγχρονες προβληματικές στην πολιτισμική μελέτη της ανθρώπινης μουσικότητας.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Πανοπουλος Π. (2005): Από Τη Μουσικη Στον Ηχο, Αλεξανδρεια, Αθήνα

Μπλάκινγκ Τζ. (1986): Η έκφραση της ανθρώπινης μουσικότητας, Νεφέλη, Αθήνα

Said, Ed. (1996): Οριενταλισμός, Νεφέλη, Αθήνα

M. Clayton και BennetZon. (2007): Μusicand Orientalismin the British Empire, 1780s-1940s. Portrayal of the East. AshgatePublishing (http://www.ashgate.com/isbn/9780754656043)