Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Πολυμέρης Βόγλης

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1) Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

2) Οι σχέσεις των Συμμάχων στη διάρκεια του πολέμου

3) Οι απαρχές του Ψυχρού Πολέμου

4) Η διαίρεση της Ευρώπης 

5) Ο Ψυχρός Πόλεμος στην Ασία (1947-1953) 

6) Το τέλος της αποικιοκρατίας 

7) Η αραβοϊσραηλινή διένεξη 

8) Το μεταπολεμικό οικονομικό «θαύμα»

9) Νέα κοινωνικά κινήματα 

10) Ο Ψυχρός Πόλεμος την περίοδο 1953-1975 

11) Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1970 

12) Η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις ιστορικές εξελίξεις της μεταπολεμικής εποχής σε παγκόσμιο επίπεδο και να κατανοήσουν τα αίτια των πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που συντελέστηκαν

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος 20ος αιώνας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1999

Eυάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου, Αθήνα, Πατάκης, 2010

Mark Mazower, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός 20ος αιώνας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2001

Tony Judt, Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2012